Heatable Kollektion

Beheizbare und wasserabweisende Jacke
OCOMM V1.C1.03 935,00 CHF

Heatable APP Controlled Water resistant +1

Beheizbarer und wasserabweisender Trenchcoat
OTEMI V1.C1.03 1.110,00 CHF

Heatable APP Controlled Water resistant +1

Beheizbare und wasserabweisende Weste
OVEMA V1.C1.03 569,90 CHF

Navy Light Grey
Heatable APP Controlled Water resistant +1

Beheizbare und wasserabweisende Bomberjacke
OTEMA V1.C1.03 799,90 CHF

Navy Light Grey
Heatable APP Controlled Water resistant +1

Beheizbare und wasserabweisende Weste
OVEMA V1.C1.03 569,90 CHF

Navy Light Grey
Heatable APP Controlled Water resistant +1

Beheizbare und wasserabweisende Bomberjacke
OTEMA V1.C1.03 799,90 CHF

Navy Light Grey
Heatable APP Controlled Water resistant +1

Beheizbare und wasserabweisende Cabanjacke
ORATA V2.C1.03 1.160,00 CHF

Navy Plum
Heatable APP Controlled Water resistant +2

Beheizbare und wasserabweisende Cabanjacke
ORATA V2.C1.03 1.160,00 CHF

Navy Plum
Heatable APP Controlled Water resistant +2